Archiv

6.6.2024

Dvoreček se náramně vydařil!

Dvoreček 5.6. se parádně vydařil!
Hojná účast, samé milé tváře :)
Děkujeme za spolupráci nadaci Melodio v čele se Šimonou Maškovou a skvělým modelkám !!!


5.6.2024

Dvoreček Ivany Follové vol. 2

Dvoreček Ivany Follové vol. 2
středa 5.6.2024 od 17h – 20h
Poslední šance pořídit na léto či dovolenou kousků hedvábí, které perfektně chladí v horkých dnech a v kufru vážně nic nezabere!
Kouzelné modely if... vynesou půvabné herečky Marie Kružíková Renčová, Nikol Kouklová Heřmánková, Eva Alner Jízdná, dále modelky i z řad vzácných zákaznic a klientek Nadačního fondu Melodio těšit se můžete i na naše mini modelky. 
Make up - Monika Tejkalová Vořechovská, Markéta Lejčková, 
Hudba a zpěv - Shimona Mašková, 
Šperky - Ester Art - Ester Engelová, 
Pásky - Martin Michálek
Těšíme se na Vás!

 

Pravidla soutěže o hedvábný šátek

Pravidla soutěže
Soutěž o JEDEN hedvábný šátek z ateliér if...
 
(dále jako „Pravidla“)
 
  
A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Pořadatelem soutěže je if... atelier a showroom, Mezibranská 9
  110 00 Praha 1, IČO 41699106
 1. 110 00 Praha 1, IČO 41699106 v Praze (dále jako „pořadatel“).
 
Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: ifoll@ifart.cz + 420 777 553 666
 
 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o 1 hedvábný šátek, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 
 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
?       soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
?       společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 
B. PODMÍNKY ÚČASTI
 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
?       věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
?       adresa pro doručování v České republice není vyžadována;

?       soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;
?       dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.
 
 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 
 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
 
C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:
 1. Pod příspěvek se zadáním soutěže napište komentář s odpovědí na otázku: Kdo je pro Ivanu Follovou inspirací v její práci.
 1. Sledujte nás.
 1. Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.
 
 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 20.5.2024 do 12:00 hod. Výherce pořadatel vylosuje 21.5.2024 a nejpozději následující den vyhlásí v příspěvku na facebookovém / instagramovém profilu pořadatele.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
?       o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
?       nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

?       v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 
 1. Soutěž má 1 výherce, který získá tuto výhru: hedvábná šátek v hodnotě 600,- Kč.  Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 
 1. Výběr výherců je na uvážení pořadatele. Bude-li vylosován/a soutěžící, který se zúčastnil soutěže na Facebooku a byl vylosován a taktéž na Instagramu a byl rovněž vylosován, získá pouze 1 šátek zdarma.
 
 1. Po vyhlášení výherců bude konkrétní výherce označen v odpovědi na svůj komentář, následně tento výherce kontaktuje pořadatele takto: napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a pořadatel mu sdělí způsob předání výhry. Pokud se výherce po vyhlášení výsledků soutěže nepřihlásí o výhru do 27.5. do 12:00, výhru si ponechá pořadatel.
 
 1. Pokud výherce výhru odmítne, výhru si ponechá pořadatel.
 
 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou opra?vne?ni poz?adovat na mi?sto vy?hry pene?z?ni? c?i jake?koliv jine? plne?ni?.
 
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.
 
D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA
 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 
 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
?       pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
?       pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

?       právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
?       pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
?       pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
?       soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.
 
Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Š. Mašková, info@melodio.cz
 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.
 
 1. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:
 
 1. Zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.ivanafollova.cz
 1. Zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly.

 

 

21. května 2024

Májový dvoreček Ivany Follové

Ivana Follová Vás zve na Májový dvoreček 
Úterý 21.05.2024 od 17h – 20h


Léto za dveřmi, dovolená na dohled a Vám jistě chybí pár kousků hedvábí,
které perfektně chladí v horkých dnech a v kufru vážně nic nezabere!

Malá přehlídka s modelky z řad půvabných hereček, Marie Kružíková Renčová, Henrieta Hornáčková, Nikol Kouklová Heřmánková, operní pěvkyně Eva Esterková, a další modelky i z řad vzácných zákaznic a klientek Nadačního fondu Melodio. 

Make up - Markéta Lejčková, Hudba a zpěv - Shimona Mašková
Šperky - Ester Art - Ester Engelová, Pásky - Martin Michálek


 Těšíme se na Vás!
 

28.1.2024

V ateliéru se stále něco děje

Milé dámy, 
rok 2024 se pomalu rozjíždí a v ateliéru je opět živo. 
Neváhejte nám zavolat a domluvit si schůzku. 
Něco nového na jaro či léto? 
Sáčka, kabátky, sukně, šaty nebo kostým? 

Těšíme se na VásStránka 1 z 20 • PředchozíDalší

Portrét Ivany Follové

Jak vzniklo autorské logo if…?

Kromě iniciál jejího jména, „IF“ znamená anglicky kdyby, jestliže a také možná, snad. A tři tečky? Jsou v nich příslib, tajemno, hravost.

Daleko víc než diktát módních trendů zajímá návrhářku atmosféra toho, kdo její modely obléká. Své kreace chápe jako hru: s liniemi, materiálem, barvami a nejrůznějšími odkazy.

©2015 Ivana Follová | Mezibranská 9 | Praha 1

Vytvořeno studiem Simplyweb

Partneři: Firma1 se zabývá | Firma2 se zabývá | Firma3 se zabývá | Firma4 se zabývá | Firma5 se zabývá |